17-05-10

IYB - Grauwe VLIEGENVANGER


iyb-2010-logo-220-en

...

...

SOORT van de MAAND MEI: .   G r a u w e  V L I E G E N V A N G E R


Het voorjaar is al flink gevorderd, maar toch zijn alle trekvogels nog niet gearriveerd. Soorten als bosrietzanger, spotvogel en wielewaal zullen ons binnenkort op hun aanwezigheid attent maken door hun uitbundige zang. Ook de grauwe vliegenvanger is zo’n late soort, maar daar merken we allemaal niet veel van.
Hij blinkt uit in bescheidenheid, zowel wat zijn uiterlijk betreft als zijn zang. Toch is het genieten geblazen voor elke rechtgeaarde natuurliefhebber als hij hem aan het werk kan zien.

Wil je meer weten over deze “zanger”, neem dan hier een kijkje. Auteur: Koen Leysen. Fotograaf: Marc Van Meeuwen.


.

16:15 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu-natuur, vogels, biodiversiteit, lente |  Facebook |

13-05-10

IYB - Rosse METSELBIJ


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......SOORT van de MAAND APRIL: ...   R o s s e  M E T S E L B I J


Meisjes met rode haren..

Begin april is de lente niet meer te stuiten.
Wilg en Sleedoorn staan in volle bloei. Hondsdraf en Paarse dovenetel fleuren de bermen op en kleurrijke bloementapijten van Bosanemoon, Wilde hyacint en Slanke sleutelbloem kleuren veel Vlaamse bossen.

Ook de grote lenteschoonmaak is begonnen. IJverige huismannen en –vrouwen zijn druk in de weer om de laatste sporen van de winter weg te vegen.
Maar voor de échte bezige bijen moet je buiten zijn!
Rond de lentebloemen gonst het van de bedrijvigheid en overal bouwen wilde bijen aan hun nestjes. Rosse metselbijen bijvoorbeeld … die kunnen klussen… dat is niet mis.


rossemetselbij2

.

17:25 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, lente, milieu-natuur |  Facebook |

12-05-10

IYB - Tel je mee?

 

decoration
...

TEL JE MEE TOT 2010?

Natuurpunt daagt je uit! Tel op 22 en 23 mei mee tot 2010! Tijdens het Internationale Weekend van de Biodiversiteit gaan ze de uitdaging aan om minstens 2010 verschillende soorten waar te nemen. Doe mee en sluit je aan bij een van de activiteiten of ga op zoek naar de biodiversiteit in jouw omgeving. Bereid je nu al voor op dit nationale telweekend en maak alvast kennis met de soorten rondom je!


- De slakken in en rond je tuin
- 20 herkenbare vlinders
- De meest voorkomende tuinvogels
- De verschillende soorten lieveheersbeestjes
- 22 makkelijk te herkennen paddenstoelen
- De mooiste voorjaarsbloeiers

 

16:08 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doe mee, biodiversiteit, milieu-natuur |  Facebook |

05-03-10

IYB - Padden!


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......G E W O N E .. P A D

.............Soort van de maand maart ...

nieuwsbrief_header_pad

...

Eerlijk is anders! Terwijl kikkers kunnen genieten van een sterrenstatus als vermeende prinsen, worden padden eerder geassocieerd met heksen en duivels.

Nochtans behoren ze beiden tot dezelfde orde van “staartloze amfibieën” of “Anura”. Alle vooroordelen ten spijt, is het onderscheid tussen deze twee groepen niet altijd even gemakkelijk, maar gelukkig voor ons voldoet de Gewone Pad aan de diep gewortelde clichés ...

Lees de soortenfiche en kom alles te weten over de gewone pad en download de kleurplaat voor je bengels.

...

Opgelet voor padden want de paddenoversteek is begonnen!

Steek een handje toe bij de paddenoverzetacties.
Lees verder op www.natuurpunt.be/paddenoverzet.


15:34 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: biodiversiteit, milieu-natuur, amfibieen |  Facebook |

03-03-10

IYB - Paddenstoel maart


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......W A A I E R T J E

.............Paddenstoel van de maand maart ...paddenstoelenflits

...

In principe kan je het Waaiertje het hele jaar door vinden, vandaar dat we hem soort van de maand maken in een paddenstoelarmere maand.

Het Waaiertje (Schizophyllum commune) is wellicht de meest verspreide zwam ter wereld, enkel in Antartica ontbreekt hij. Wie dit mooie zwammetje nog nooit gezien had, moet maar eens rond beginnen neuzen tussen dode takken in het bos. Op loofhout, vooral op Beuk en op zonnige standplaatsen maak je veel kans. Het Waaiertje behoort tot de "60 gemakkelijk herkenbare soorten" en is dus  onmiskenbaar. Het waaiervormige vruchtlichaam is bovenaan bedekt met grijswit dons en onderaan zie je de gespleten plaatjes die ook te zien zijn in de hoofding van deze flits. En wist je dat het Waaiertje 28.000 verschillende geslachten heeft?

Meer details hierover lees je hier.

11:19 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paddenstoelen, biodiversiteit, milieu-natuur |  Facebook |

10-02-10

IYB - Hazelaar


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......SOORT van de MAAND: ...   H A Z E L A A R

Misschien zou een rasechte hazelaar zich wel tekort gedaan voelen als ‘soort van de maand februari’?

Van alle inheemse planten is de hazelaar de vroegste bloeier.
Voor hem (of haar) begint de lente vaak al in januari. Dat verschijnsel gaat aan velen onopgemerkt voorbij. Spectaculaire bloemen moet je bij de hazelaar dan ook niet verwachten. Aan één en dezelfde struik vind je naast de meer in het oog springende mannelijke katjes ook roodpaarse vrouwelijke bloempjes. Een lust om te zien, ware het niet dat ze zo klein zijn.
Een mens kan zich afvragen waarom een struik als de hazelaar energie steekt in het produceren van bloemen, op een moment dat alles nog kil en bar is en geen boom denkt aan het ontplooien van bladeren. De hazelaar is een windbloeier, dat wil zeggen dat het stuifmeel dat de katjes en masse produceren door de wind verspreid wordt. En zo’n verspreiding doe je best op een moment dat het bos nog kaal is en de wind erdoorheen kan gieren. In de zomer zouden de stuifmeelkorrels wellicht al snel aan de bladeren van een naburige boom blijven kleven.

De hazelaar is al duizenden jaren een vast ingrediënt van het eiken-lindenbos dat ooit grote delen van West-Europa bedekte. In die tijd ontwikkelden heel wat dieren en zwammen een intieme relatie met de hazelaar. Maar ook voor mensen kreeg de hazelaar een bijzondere betekenis. Hierover lees je meer in de  soortenfiche op de website .

Foto: Gilbert Loos.

gilbertloos_hazelaarvr51

Ik postte zelf ook al eens een fotooke van een bloeiende hazelaar, maar dan van de mannelijke bloeiwijzen.
Die kan je HIER zien ...

...

Tip:
Zie je een hazelaar in bloei?
Geef jouw waarneming door aan de  Natuurkalender !
Zo registreren we jaarlijks of de bloei van deze struik al dan niet verschuift.

.

11:06 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: biodiversiteit, milieu-natuur, doe mee |  Facebook |

05-02-10

IYB - KRUISSPIN: spin 2010!


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......K R U I S S P I Nbiodiv


...

De Kruisspin werd verkozen tot 'Europese spin van het jaar'. Je moet niet zeldzaam zijn om aandacht te verdienen!

Hier lees je er meer over.

Op de website van de Spinnenvereniging ARABEL kan je terecht voor onder meer een uitgebreide fotogalerij, up-to-date soortenlijsten van Belgische spinnen en hooiwagens, het laatste nieuws over spinnen en verwanten en leuke en nuttige links naar identificatiesleutels en verspreidings- kaarten.
Recent verscheen ook een heruitgave van het standaardwerk "The Spiders of Great Britain and Ireland" van Michael Roberts. Helaas niet van de nederlandstalige vertaling, maar wel het vermelden waard, want veel mensen zijn al lang op zoek naar dit boek. Het werk werd deze keer uitgegeven in twee delen, die naast prachtige grote kleurplaten ook zwart/wit tekeningen bevatten van de genitaliën van de besproken spinnensoorten. Deze zijn nodig voor het determineren van zo goed als alle spinnen.

hpim5652

17:47 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, milieu-natuur |  Facebook |

27-01-10

IYB - GreenFacts


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......G R E E N F A C T S

Feiten en weetjes over biodiversiteit.

De Verenigde Naties roept de hele wereld op om de diversiteit van het leven op aarde te redden.

Maar hoe snel verdwijnt de biodiversiteit?
Is die trend onomkeerbaar?
Wat zijn de interacties met de landbouw en de klimaatverandering?

Antwoorden op al die vragen worden aangeleverd door GreenFacts, via een reeks heldere en nauwkeurige samenvattingen van internationale wetenschappelijke rapporten (CBD, Evaluatie van de ecosystemen voor het millennium, GIEC, IAASTD, enz.). Deze samenvattingen zijn in het Frans, Engels, Spaans, Nederlands en Duits beschikbaar op het web.
...

logo-header

15:58 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: milieu-natuur, biodiversiteit |  Facebook |

23-01-10

IYB - Staartmees


iyb-2010-logo-220-en

...

...

......SOORT van de MAAND: ...   S T A A R T M E E S

2010 is het jaar van de biodiversiteit en daarom zet Natuurpunt Educatie het hele jaar lang elke maand een soort in de kijker. In januari stellen we de staartmees uitgebreid aan je voor! Lees meer over dit rusteloze beestje dat graag in losse groepjes rondscharrelt in je tuin.
Voor de kids is er een leuke extra: download de kleurplaat van de staartmees!

...
header_npe_soortvdmaandjan

17:15 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu-natuur, biodiversiteit |  Facebook |

20-01-10

IYB in West-Vlaanderen

< Uit de nieuwsbrief van de WVL Dienst Leefmilieu >

iyb-2010-logo-220-en

...

...

......2010 is internationaal het jaar van de BIODIVERSITEIT

Om het begrip biodiversiteit te duiden aan het grote publiek onderneemt de provincie West-Vlaanderen (België) een aantal acties ...

Zo is er o.a. de tentoonstelling ‘Biodiversiteit, alles hangt samen’ en zijn er acties gepland rond (solitaire) bijen en hommels. Alle informatie over deze acties kan je ook op onderstaande website terugvinden: www.west-vlaanderen.be/natuur > biodiversiteit.

 

De tentoonstellingBiodiversiteit, alles hangt samen vertelt in twintig thema’s en veertig mooie foto’s wat de link is tussen biodiversiteit en de mens die er deel van uitmaakt. Deze tentoonstelling is tot 4 februari te bezoeken in het provinciehuis Boeverbos en zal daarna rondreizen door de provincie West-Vlaanderen. Op onze website kan je terugvinden waar je de tentoonstelling nog allemaal kan zien.

 

Tegen het einde van de maand februari hopen we onze nieuwe brochure met tips voor (solitaire) bijen en hommels in de tuin te kunnen voorstellen.
Meteen word je uitgenodigd op het bijensymposium dat zaterdag 17 april plaats zal vinden i.s.m. de gemeente Knokke-Heist. Het programma zal in de loop van februari op onze website terug te vinden zijn.

 

Op de jaarlijkse tuinexpo op 6 en 7 maart in Kortrijk zal de provincie aanwezig zijn met een standje rond solitaire bijen en hommels. Kinderen kunnen nestkastjes voor solitaire bijen in elkaar knutselen en aan de volwassenen willen we tips aanreiken rond een bijenvriendelijke tuin.

Wannes Meersmans
Natuur & Landschapsecologie


banner bijensymposium website