08-01-10

Oproep ambitieus klimaatbeleid!

< Uit de nieuwsbrief van BBL >

...

Oproep voor een ambitieus Europees klimaatbeleid bij onze ministers

Met de ondertekening van het Kopenhagenakkoord heeft Europa zich geëngageerd om  tegen 31 januari een emissiereductiedoelstelling voor 2020 over te maken. Bond Beter Leefmilieu roept samen met WWF, Greenpeace en Natuurpunt onze ministers op om op de informele raad van milieu- en energieministers eind volgende week in Sevilla actief te pleiten voor een Europese emissiereductiedoelstelling van 30 procent tegen 2020.

Tijdens de onderhandelingen in Kopenhagen hield Europa vast aan haar engagement om 20 procent te reduceren tegen 2020. Europa gaf aan haar doelstelling te willen opkrikken tot 30 procent indien er een internationaal akkoord met vergelijkbare inspanningen van andere ontwikkelde landen op tafel zou komen. Zo ver is het jammer genoeg nooit gekomen.

lees verder


De brief aan de ministers


België bespaart 1 miljard dankzij Europees klimaat- en energiepakket

Het Federaal Planbureau berekende dat de Europese doelstelling om tegen het jaar 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten en 20 procent van de energie te halen uit hernieuwbare bronnen, België tegen 2020 een besparing van zo'n 1 miljard euro  zal opleveren.

Dankzij de inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie zal de netto-invoer van fossiele brandstoffen tegen 2020 9 procent lager liggen dan bij een ‘business as usual’ scenario. De verlaagde import van fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat we 1,2 miljard euro kunnen besparen en onze energiebevoorradingszekerheid verbeteren. De bijkomende invoer van biomassa, nodig om onze hernieuwbare energiedoelstelling te halen, zou ons land tussen de 200 en 380 miljoen euro kosten. Het globale plaatje levert dus een besparing op van ongeveer 1 miljard euro tegen 2020. Bovendien laat een uitvoering van het Europese energie- en klimaatpakket toe om een evenwichtige energiemix te bewaren in de elektriciteitsproductie en zo een stormloop op aardgas te vermijden.

De studie van het Federaal Planbureau bevestigt hiermee dat niets doen ons meer zal kosten dan wanneer we de daad bij het woord voegen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Sara Van Dyck


De studie van het Planbureau

10:17 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu-natuur, klimaat, doe mee |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.