26-10-09

Kernuitstap?

Kernuitstap: Gemix studie gemanipuleerd

Terwijl de discussie over de kernuitstap zich lijkt te concentreren op de centenkw estie (waaruit Electrabel hoe dan ook als grote overwinnaar zal komen), blijkt uit de debatten in de commissie bedrijfsleven van het federaal parlement, dat er een reukje hangt aan het Gemix rapport. Dat rapport werd door minister Magnette gebruikt om de verlenging van de levensduur van de oudste drie kerncentrales te verantwoorden. De Gemix studie kwam tot de conclusie dat er tegen 2015 onvoldoende vervangcapaciteit zou zijn om de eerste drie centrales te sluiten. Maar blijkbaar kwamen de experten, op basis van het beschikbare materiaal, eerst tot een andere conclusie. Er werd dan een bijkomende studie b esteld bij de CREG. Deze studie gaf aan dat er tegen 2015 daadwerkelijk een tekort zou zijn. Verbijstering bij de parlementairen, als de vertegenwoordiger van de CREG kwam verklaren dat er hier geen sprake is van een CREG-studie. De zogenaamde CREG-studie blijkt achter de rug van het directiecomité van de CREG door één directeur te zijn doorgeschoven naar de Gemix-groep. Meer nog: de echte studies van de CREG leiden tot de slotsom dat geen aanwijzigen zijn dat  er een bevoorradingsprobleem zou kunnen zijn na 2015.

Meer nog dan de inhoudelijke kritiek die reeds op Gemix kon worden gemaakt (overschatting van de groei van de vraag, onderschatting van het effect van rationeel energiebeleid, onderschatting van de beschikbaarheid van STEG-centrales), zou de eenvoudige vaststelling van deze manipulatie er toe moeten leiden dat de Gemix-studie wordt ingetrokken als basis voor het beleid. Dat dat niet gebeurt, staaft het vermoeden de studie de beslissing van Electrabel-lobby binnen de regering van een wetenschappelijk schaamlapje moest voorzien.

Jan Turf


< Bericht BBL >

open de BBL site

15:47 Gepost door Gerrit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu-natuur, klimaat |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.